verdenskart, norgeskart, folie, vindu

Veggdekor til læring å pynt i skolen

Enkelte skoler har mange store flater som kan utnyttes til fordel for elever og lærere. Flatene kan være store vinduer eller vegger i klasserom. Mange skoler har også lange korridorer som har vegger og gulv, som kan utnyttes. Skolen bestemmer om dekoren skal være til hjelp i undervisningen eller bare for å skape et positiv miljø. Skoledekor kan også lage dekor på bestilling etter skolens ønske.

Kontakt skoledekor

Marius, skoledekor

Marius treffer du på
marius (at) skoledekor.no

Verdenskart

Kart i skolen er viktig for barn skal kunne forstå helheten og størrelsen av hele verden. Skoledekor har flere varianter av kart som kan være veggmontert eller på vindu. Verdenskart, europakart eller av enkelte kontinenter.
Kartene er merket med landets navn og er i friske farger.

verdenskart, norgeskart, folie, vindu

Kjempestort stigespill

Et stigespill som er på gulvet med store brikker og terning. Et spill som alle barn har et forhold til og kan reglene fordi de mest sannsynlig har spilt før.
Her er det mulig at elevene selv er brikker og hele klassen kan være brikker i spillet. En fin mulighet til å bruke spillet til å lære tallene fra 1 til 100.

Spillet er laminert med sklisikkert laminat og er i den størrelsen kunden ønsker

Stigespill til gulv. Med sklisikkert laminat. Montert av Skoledekor.no/PS Press reklame

Ludo 2x2 meter eller større

Er ludo spillet stort nok er det mulig å aktivisere 20 elever samtidig. 4 lag, fire elever er «brikker» og en er terning kaster. En fin mulighet til å trene på samarbeid og taktikk i spillet. Spiller har enkle regler som de fleste barna kan.

Spillet kan lages i ønsket størrelse. Av erfaring er større spillet er jo morsommere er det.
Fra 2×2 meter og oppover.
Spillet er laminert med sklisikkert laminat.

Stort ludo spill på gulvet på skolen

Tall paradis

Hvem klarer å gå uten om et stort og fargerikt paradis på gulvet i skolekorridoren. Paradisene fra Skoledekor.no er fra 4 til 9 meter lange og med tall opptil 20. Dette er et av de mest populære produktene vi har.
Hoppeparadiset er laminert med sklisikkert belegg og tåler utesko.

Korridor hoppeparadis, aktiv læring, visuelt læringsmiljø

Gradeskive til dør

Gradeskive til dør. Dette er en super måte å få eleven til å forstå grader og vinkler. Her blir elevene aktivisert i undervisningen og gjør det enklere å lære for barna.

Gradeskive-gulv-geometri-180 grader

Gangetabell i flere fargervarianter

Gangetabellen for barn. Å huske gangetabellen kan være en utfordring for mange barn. Nå barna kan gå på gangetabellen og tallene er store, lettleste, vil det være enklere å huske gangetabellen. Sammen med en lærer kan det være en effektiv måte å huske gangetabellen på. Skoledekor har gangetabeller i flere fargevarianter

Skoledekor, gangetabellen, gulv folie

Geometriske figurer i flere varianter

Geometriske figurer på gulv. Ikke alle geometriske former er like enkle å huske navnet på. Her er det flere muligheter. Geometriske figurer med navn eller uten navn. Det er opptil lærer å bestemme. Størrelsen på figurene kommer ann på arealet som er tilgjengelig. Figurene kan spres utover i en korridor, bibliotek, fellesareal eller klasserom.

Gulv geometriske figurer

Alfabet elv

Å hoppe alfabetet er en ny måte å huske bokstaver på. Bokstavene er på steiner i en elv. Når elevene hopper så har de fokus på neste stein/bokstav som de skal hoppe til. For de vil helt sikkert ikke hoppe i vannet. På steinen er det en stor bokstav og en liten bokstav.

Hoppe alfabet elv, aktiv læring, skole aktivitet, skoledekor

Slange med både tall og bokstaver

Dette er en ny variant av tall/bokstav slange. Hele alfabetet med tall. Store og små bokstaver. Bokstavene er en lettlest skrifttype. Skoledekor bruker skrifttypen Avenir, som er forsket frem til den mest lettleste skrifttypen for barn.
Her er det mange muligheter for lærere å lage kreative oppgaver som for eksempel: Summen av tallene som hører til bokstavene i navnet til eleven.

Her er det mange muligheter med denne «tall/ord slangen» som blir opptil nesten 4 meter lang.

Hoppe alfabet elv, aktiv læring, skole aktivitet, skoledekor

Aktivlæring og morsom lek

Når de yngste barn starter på skolen, blir leken mer strukturert og organisert, og barna lærer å følge regler og utøve de. Slik blir deres sosiale, språklige og kognitive ferdigheter utviklet. De forstår at handlinger har konsekvenser og kan utvikle sympati og empati for andre barn.

Det er akseptert at lek er en viktig pedagogisk fremgamgsmåte som støtter faglig og sosialt læringsutbytte.

Fysisk aktiv læring (FAL) er optimalt for lærer og elever. Skoledekor.no har mange produkter hvor barn kan ha morsom lek med integrert læring. Det er det vi kaller «fagspesifikk lek».

De minste barna i skolen er lek viktig for trivsel og utvikling, men også fordi opplæringen som helhet blir lek til kreativ og meningsfylt læring.

Når elevene samarbeider, blir det også inspirasjon til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer gjennom skapende virksomhet, utvikler muligheten til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemene og stille nye nysgjerrige spørsmål.

I følge udir.no skal skolen verdsette og stimulere elevenes vitebegjær og skaperkraft, og fordi elevene skal få bruke sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringen

Kontakt skoledekor

Marius, skoledekor

Marius treffer du på
marius (at) skoledekor.no

Alfabet drage i friske farger

En alfabet drage er en super måte å få barn i aktiv lek i friminuttet også i undervisning. Vi i Skoledekor.no har observert mange barn på forskjellige skoler og det er mange elever som bruker denne alfabetormen. Veldig mange hopper og sier bokstavene høyt. Det er vanskelig å gå forbi uten å «hoppe noen bokstaver».

Alfabet dragen er 130 bred og 420 lang og er laminert med sklisikkert laminat.

Alfabetslange gulvfolie, skoledekor, aktiv læring

Kjempestort stigespill

Et stigespill som er på gulvet med store brikker og terning. Et spill som alle barn har et forhold til og kan reglene fordi de mest sannsynlig har spilt før.
Her er det mulig at elevene selv er brikker og hele klassen kan være brikker i spillet. En fin mulighet til å bruke spillet til å lære tallene fra 1 til 100.

Spillet er laminert med sklisikkert laminat og er i den størrelsen kunden ønsker

Stigespill til gulv. Med sklisikkert laminat. Montert av Skoledekor.no/PS Press reklame

Ludo 2x2 meter eller større

Er ludo spillet stort nok er det mulig å aktivisere 20 elever samtidig. 4 lag, fire elever er «brikker» og en er terning kaster. En fin mulighet til å trene på samarbeid og taktikk i spillet. Spiller har enkle regler som de fleste barna kan.

Spillet kan lages i ønsket størrelse. Av erfaring er større spillet er jo morsommere er det.
Fra 2×2 meter og oppover.
Spillet er laminert med sklisikkert laminat.

Stort ludo spill på gulvet på skolen

Tall paradis

Hvem klarer å gå uten om et stort og fargerikt paradis på gulvet i skolekorridoren. Paradisene fra Skoledekor.no er fra 4 til 9 meter lange og med tall opptil 20. Dette er et av de mest populære produktene vi har.
Hoppeparadiset er laminert med sklisikkert belegg og tåler utesko.

Korridor hoppeparadis, aktiv læring, visuelt læringsmiljø

Gradeskive til dør

Gradeskive til dør. Dette er en super måte å få eleven til å forstå grader og vinkler. Her blir elevene aktivisert i undervisningen og gjør det enklere å lære for barna.

Gradeskive-gulv-geometri-180 grader

Gangetabell i flere fargervarianter

Gangetabellen for barn. Å huske gangetabellen kan være en utfordring for mange barn. Nå barna kan gå på gangetabellen og tallene er store, lettleste, vil det være enklere å huske gangetabellen. Sammen med en lærer kan det være en effektiv måte å huske gangetabellen på. Skoledekor har gangetabeller i flere fargevarianter

Skoledekor, gangetabellen, gulv folie

Geometriske figurer i flere varianter

Geometriske figurer på gulv. Ikke alle geometriske former er like enkle å huske navnet på. Her er det flere muligheter. Geometriske figurer med navn eller uten navn. Det er opptil lærer å bestemme. Størrelsen på figurene kommer ann på arealet som er tilgjengelig. Figurene kan spres utover i en korridor, bibliotek, fellesareal eller klasserom.

Gulv geometriske figurer

Alfabet elv

Å hoppe alfabetet er en ny måte å huske bokstaver på. Bokstavene er på steiner i en elv. Når elevene hopper så har de fokus på neste stein/bokstav som de skal hoppe til. For de vil helt sikkert ikke hoppe i vannet. På steinen er det en stor bokstav og en liten bokstav.

Hoppe alfabet elv, aktiv læring, skole aktivitet, skoledekor

Slange med både tall og bokstaver

Dette er en ny variant av tall/bokstav slange. Hele alfabetet med tall. Store og små bokstaver. Bokstavene er en lettlest skrifttype. Skoledekor bruker skrifttypen Avenir, som er forsket frem til den mest lettleste skrifttypen for barn.
Her er det mange muligheter for lærere å lage kreative oppgaver som for eksempel: Summen av tallene som hører til bokstavene i navnet til eleven.

Her er det mange muligheter med denne «tall/ord slangen» som blir opptil nesten 4 meter lang.