planet vegg på Øreåsen skole, barn lærer om universet

Skoledekor på Øreåsen skole

Planetvegg og aktive skolekorridorer

På Øreåsen skole i Moss har de aktiviserende skoledekor som fremmer aktiv læring og litt ekstra fysisk aktivitet, som er levert av PS Press Reklame. Ifølge nyere forskning gir faktisk hopp, sprett og knebøy bedre skoleresultater, spesielt innen matematikk og staving.

Den ene veggen i skolens fellesrom er dekorert med et stort bilde av verdensrommet. Planetene strekker seg på rekke og rad over veggen, alle med riktig størrelsesforhold og avstand. Fakta om hver enkelt planet er skrevet på små plakater lenger ned på veggen i barnas lesehøyde. Rommet er fylt med ivrige andreklassinger som gjerne vil fortelle hva de syns om skoledekor.

– Det er kjempegøy å hoppe paradis i gangen. Når vi går på do, pleier noen å hoppe paradis på veien dit, forteller et par av jentene. Guttene syns derimot den tøffe planetveggen er kulest. Alle har sin egen favorittplanet. Leon oppdaget Pluto for aller første gang på skolens informative vegg. 

– Læren om verdensrommet er et omfattende tema. Denne dekoren er noe alle elevene på skolen drar nytte av, forklarer klasseforstander Charlotte Rukke.

 

«Et aktivt klasserom er et lærerikt klasserom» 
Skoledekor på gulv for elevene

– Skoledekor brukes både i undervisningen og impulsivt av barna. De har jo lært om verdensrommet, så denne veggen gir en påminnelse om det de har lært. Den er mer levende og ekte enn bildene vi ser i bøker eller på nettbrett, fortsetter hun.

Skoledekor folien på gulvet på vei til skolens bibliotek er dekorert med et fargesprakende paradis. En hoppelek som barn har drevet med siden tidenes morgen. Sammen med bokstavslangen på gulvet, løfter de det visuelle inntrykket i en ellers anonym gang. Gulvfolien med de innbydende fargene betyr at de færreste klarer å gå forbi uten å ta et par hopp – kanskje lærerne inkludert.

Det å hoppe paradis er god trening både for styrke, koordinasjon og balanse. Og det gir litt ekstra fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. Ifølge en nederlandsk studie fra 2016 er med på å stimulere barns evne til å lære.


Lek og læring

I studien kom det fram at fysisk aktivitet i skoleundervisningen er en ny og effektiv måte å lære på. I løpet av en periode på to år ble det undersøkt hvilken effekt fysisk aktivitet hadde på barns evne til å lære matematikk og staving. Deltakerne var 499 barn fra tolv forskjellige skoler. Med en gjennomsnittsalder på åtte år. Barna ble tilfeldig delt opp i en testgruppe og en kontrollgruppe. I kontrollgruppen fikk barna vanlig undervisning i klasserommene. Gruppen som skulle teste den nye undervisningsmetoden, hadde tre fysisk aktive undervisningstimer i uka. Ved starten av hver time stod elevene bak eller ved siden av pulten sin. De utførte øvelser som knebøy og luftboksing i løpet av timen. Under staveøvelser skulle barna for eksempel hoppe for hver bokstav i ordet. Andre øvelser gikk ut på å marsjere, jogge eller hoppe på stedet.


Aktive barn lærer mest

Resultatet fra den to år lange studien var interessant. Den viste at barna med fysisk aktivitet i undervisningen hadde langt bedre resultater i generell matematikk og staving, enn barna som ikke hadde det. Det tilsvarte et læringsforsprang på fire måneder.

I andre studier har god motorikk blitt koblet sammen med gode matteferdigheter hos små barn. Det betyr at vi i stadig større grad ser sammenhengen mellom fysisk aktivitet og gode resultater på skolebenken.


En læringsplattform for skolens elever

Tilbake på Øreåsen skole forteller Charlotte Rukke at de aktiviserende gulvdekorene ble mottatt med stor begeistring da de ble installert. 

– Barna var utrolig spente og kunne nesten ikke vente med å prøve de ut. En grå og trist gang ble forvandlet til en fargerikt paradis med gulvfolie. Og en morsom bokstavslange som holder barna i aktivitet. Alfabetet i bokstavslangen brukes for eksempel ved oppstilling, hvor de minste barna stiller seg ved forbokstaven i navnet sitt, forklarer Rukke. De forskjellige skoledekorene på Øreåsen barneskole tilbyr derfor en morsom læringsplattform. og nyttige interaksjoner for skolens 340 elever.

Kontakt Marius eller Jørgen
Marius eller Jørgen vil svare deg på dine spørsmål og veilede deg gjennom prosjektet.
lek og læring i skolekoridor, skoledekor, moss

PLANETVEGG

universet, planeter, skole, veggdekor, skoledekor

Denne barneskolen i Moss ønsket en informativ og dekorativ planetvegg i skolens samlingsrom. Det endelige produktet måler 20 x 10 meter og strekker seg fra gulv til tak. Den viser alle plantene i solsystemet vårt, med riktig størrelsesforhold til hverandre. Barna lærer på denne måten navnet på alle planetene, hvor de er plassert i solsystemet, og hvilken størrelse de har. Veggen brukes både i undervisningstimer og til lek og moro av elevene.

TALLPARADIS

Tall paradis, barn leker og lærer, aktiv læring

Skolen ønsket også å dekorere flere gulv i gangene, blant annet med et langt tallparadis som viser tall fra 1-20. Det fargesprakende paradiset lyser opp en ellers kjedelig skolegang. Her kan de minste elevene lære seg å telle mens de hopper paradis og har det gøy i friminuttene. Lærerne på skolen kan fortelle at de aller fleste barna hopper på paradiset når de går i gangen. Selv lærerne tar seg noen hopp i løpet av skoledagen!

ALFABETSLANGE

bokstav paradis

Vi installerte også en alfabetslange som består av de 29 bokstavene i alfabetet vårt, og som viser et dyr som begynner på hver bokstav. Dette er igjen et gøyalt blikkfang med en nyttig funksjon. Her lærer elevene både alfabetet og navnet på forskjellige dyr når de oppholder seg i gangen.