ASK tematavle, peketavle, maknetisk, symwriter pekekort

ASK tematavle med magnetiske pekekort

ASK Tematavle er designet og produsert av Skoledekor i sammarbeid med lærere på Jeløy Skole. Spesialskolen ligger sentralt i Moss. Barn uten funksjonell tale vil ha stort behov for alternativ eller supplerende metode å uttrykke seg på. Å legge til rette for dette er et eget fagfelt som kalles ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon).

 

ASK tematavle / peketavle

Peketavlen er et funksjonellt og enkelt hjelpemiddel som skal henge på veggen i klasserommet. ASK tematavle er laget i et miljøvennlig og brannhemmende materiale som heter Valchromat. Valchromat er en type MDF som fåes i flere farger. Peketavlen er laget robbust, den skal tåle belastninger i et skole miljø.

Platen som skyves inn bak «pleksiglasset» har et lag med magnetfolie som pekekortene fester seg til. Pekeplaten har plass til 20 magnetiske kort. Når innholdet skal endres, dras platen ut og nye kort legges på. Det kan bestilles flere plater seperat. Det er også mulighet for forskjellige farger.

Når du snakker med en ASK tematavle, omtales det som «pekeprating», du peker og prater samtidig. Ordene du har tilgang til handler alle om samme tema eller situasjon

Pekekort

Pekekortene som blir printet på magnetfolie er basert på Symwriter. Disse kortene er i farger og med norsk støttetekst.

 • Tørkes av med en fuktig klut
 • Magnetiske
 • Vanskelig å rive istykker
 • Lang varighet
 • Miljøvenlige

Hva er ASK

Alle personer som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon er voksne, ungdom, barna og elever som må bruke andre former enn tale i direkte kommunikasjon med andre. Det å kommunisere på andre måter heter alternativ og supplerende kommunikasjon, det blir forkortet til ASK.


ASK tematavle, for hvem?

Elever i førskolealder og mennesker med fremmedspråklig bakgrunn kan også ha nytte av en «ASK tematavle». I Norge er det omtrent 16.000-17.000 mennesker uten funksjonell tale på grunnet utviklingsmessige vansker. Omtrent 6.500 av disse er i skole alder. Flere diagnoser involverer utviklingsmessige vansker og fører til at barnet kan ha behov for å bruke ASK. Eksempler på slike er:

 • Cerebral parese
 • Downs syndrom
 • Ulike andre syndrome
 • Autisme
 • Store og omfattende funksjonsnedsettelser (multifunksjons- hemming)
 • Ulike språkvansker. I tillegg kan barn uten diagnoser, men med forsinket utvikling, ervervede skader og store uttalevansker ha behov for alternativ eller supplerende kommunikasjon.
Ask tematavle, magnet kort, ikon kort, pekekort, magnet
ASK tematavle, Magnet kort er enkelt å ta av og på platen i ASK peketavle
Rettigheter

Rettigheter i forhold til ASK er hjemlet i opplæringslovens § 2-16, § 3-13 og § 4A-13 og Privatskolelovens § 3- 14. Det som kom i disse paragrafene i august 2012 tydeliggjorde retten til opplæring i knyttet til ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon).

Med Norges ratifisering av FN konvensjonen for funksjonshemmede i 2013, kom kommunikativ likestilling for alle som bruker ASK uavhengig av personens alder, funksjonsnivå, bosted og hvor han eller hun har sitt daglige virke.

Spesialtilpassning

Skoledekor / PS Press tar i mot ønsker om spesialtilpasset produkter som kan gjøre læring enklere. Eller om dere har en utfordring som vi kan løse. Vi har spesialister på foliering av lokaler, gulv og vinduer. Vår produksjonsavdeling lager skilt og trykker plakater, bøker, kataloger.

Våre kompetente designere kan omsette dine ønsker til et funksjonelt produkt som gjør elever og lærers skolehverdag enklere.
Ta kontakt med Marius ang ASK tematavle på tlf 959 39 399

ASK tematavle med magnetkort fra symwrite. Peketavle
Flott Ask tematavle i miljø

Kontakt Marius

Ta kontakt med Marius. Han vil svare deg på dine spørsmål og veilede deg gjennom prosjektet.
Marius, skoledekor

skoledekor@pspress.no

Tlf: 959 39 399

Ask tematavle, magnet kort, ikon kort, pekekort, magnet