Hoppe alfabet elv, aktiv læring, skole aktivitet, skoledekor

Alfabet elv med bokstav stener

Alfabetelv er en aktiviserende dekor som fremmer læring og litt ekstra fysisk aktivitet, er levert av Skoledekor.no. Ifølge forskning gir en aktiv skoledag bedre skoleresultater, spesielt innen matematikk og staving.

– Alfabetelv gulvfolien brukes både i undervisningen og i lek av skolebarna. Folien på gulvet er et fargesprakende paradis. En lek som alle elever liker. Alfabeteleven løfter de det visuelle inntrykket i en ellers kjedelig fellesarealet. Det er vanskelig å gå forbi uten å hoppe også for voksne.

Det å hoppe feks paradis er god aktiv trening både for styrke, koordinasjon og balanse. Og det gir ekstra fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. Ifølge en nederlandsk studie fra 2016 er med på å stimulere barns evne til å lære.

 

Aktive barn lærer mest

Mange undersøkelser viste at barna med fysisk aktivitet i undervisningen hadde bedre resultater i matematikk og staving, enn barna som ikke var aktive. Det tilsvarte et forsprang på læring på omtrent 16 uker

Motorikk har blitt koblet sammen med gode matteferdigheter hos små barn. Det betyr at det er sammenhengen mellom fysisk aktivitet og positive resultater på skolebenken. Det vil si at aktive barn lærer best.

Hoppe alfabet elv steiner, skoledekor

Kontakt Marius

Ta kontakt med Marius. Han vil svare deg på dine spørsmål og veilede deg gjennom prosjektet.
Aktiv læring. barn i aktivitet lærer best. Skoledekor

PLANETVEGG

universet, planeter, skole, veggdekor, skoledekor

Denne barneskolen i Moss ønsket en informativ og dekorativ planetvegg i skolens samlingsrom. Det endelige produktet måler 20 x 10 meter og strekker seg fra gulv til tak. Den viser alle plantene i solsystemet vårt, med riktig størrelsesforhold til hverandre. Barna lærer på denne måten navnet på alle planetene, hvor de er plassert i solsystemet, og hvilken størrelse de har. Veggen brukes både i undervisningstimer og til lek og moro av elevene.

TALL PARADIS

Tall paradis, barn leker og lærer, aktiv læring

Skolen ønsket også å dekorere flere gulv i gangene, blant annet med et langt tallparadisParadis som viser tall fra 1-20. Det fargesprakende paradiset lyser opp en ellers kjedelig skolegang. Her kan de minste elevene lære seg å telle mens de hopper paradis og har det gøy i friminuttene. Lærerne på skolen kan fortelle at de aller fleste barna hopper på paradiset når de går i gangen. Selv lærerne tar seg noen hopp i løpet av skoledagen!

ALFABETSLANGE

bokstav paradis

Vi installerte også en alfabetslange som består av de 29 bokstavene i alfabetet vårt, og som viser et dyr som begynner på hver bokstav. Dette er igjen et gøyalt blikkfang med en nyttig funksjon. Her lærer elevene både alfabetet og navnet på forskjellige dyr når de oppholder seg i gangen.