matterom, skolematte-koordinat-skoledekor

Reier skole

«Verdens flotteste matterom»

Refsnes skole håper at matterom vil inspirere elevene til å bli nysgjerrige, utforskende og vitebegjærlige. Det gamle biblioteket på skolen er gjort om til et eldorado for elever som vil finne ut av det de lurer på.

Avdelingsleder Siv Mathisen ved Refsnes skole forteller at alle ved skolen er glade for at de har fått muligheten til å lage et matterom. 

– Vi hadde et grupperom til overs som ble brukt til noe tilsvarende, men i mindre skala. Så fikk vi 200.000 kroner fra Abelstiftelsen til dette prosjektet. Dermed kunne vi lage dette matterom hvor elevene skal kunne ta og kjenne på ting, prøve ut det de lurer på, bli inspirerte til å få fram forskertrangen, sier hun.

«Faglæreren erfarte at fysisk aktiv læring kan bidra til at elevene får en bedre forståelse av matematiske begrep»

Olav Vistnes, Universitetet i Stavanger


I alle fag

Det var et ekstra fokus på matematikk som var starten på prosjektet. Et fokus som startet i 2015 og som på de nasjonale prøvene viser at Refsnes skole har fått mange elever opp på et høyere nivå i faget.

– Selv om det er matematikken som ligger i bunn her kan matterom brukes i alle fag. Det er opp til lærerne hvordan de ønsker å bruke rommet. De som ønsker å bruke rommet setter seg opp på en bookingliste. Starten viser at rommet kommer til å bli veldig godt brukt, sier Siv Mathisen.


Lærere med ekstra ansvar

Avdelingslederen forteller at de har to lærere som er spesielt knyttet til bruken av rommet.

– De to er såkalte matteveiledere både for elevene og for sine lærerkollegaer. De jobber med å få alle til å bli inspirert, til å tenke litt annerledes og til å se hvilke muligheter som ligger i matterommet.

Vi merker allerede at både lærere og elever er inspirerte og at elevene får en høyere motivasjon til å lære når de kan omsette det de skal lære i praksis og se hvordan ting faktisk fungerer. Når klassen har et prosjekt eller en oppgave så kan de i Verdensrommet utforske det de jobber med. Dermed blir ting lettere å forstå.


Gjennomtenkte løsninger

Siv Mathisen forteller at de i tillegg til bidraget fra Abelstiftelsen også har brukt en god del egne penger og ressurser på å innrede rommet.

– Men det hadde ikke vært mulig uten bidraget fra stiftelsen. Vi hadde en del av det som står i rommet fra før, men både innredning og innkjøp koster ganske mye. For at rommet skulle bli optimalt så ligger det en gjennomtenkt helhet bak alt som er gjort. Vi har nå et rom som alle trinn vil nyte godt av.

– I tillegg så har vi også vært heldige med erfaringen til den ene av matteveilederne. Hun har tidligere jobbet på Vitensenteret, som hun var med på å bygge opp. Det er mange av hennes tanker vi har bygd videre på. 

Avdelingsleder Siv Mathisen forteller at selv om rommet allerede er i bruk, vil det litt senere bli en markering.

– Vi planlegger en offisiell åpning i uke 12 i forbindelse med Matematikkens Dag. Da vil vi invitere gjester til å se på Verdensrommet.

 

PS Press Reklame

PS Press Reklame har for øvrig også vært delaktige i utformingen og innredningen av Verdensrommet. Designere fra PS Press Reklame har sørget for at rommet er foliert med matematiske hjelpemidler. 

Marius og Jørgen

Ta kontakt med Marius eller Jørgen. De vil svare deg på dine spørsmål og veilede deg gjennom prosjektet.
3d matte, gulv, folie, ruter, kubikk
foliert bord, Kompassbord, enklere læring

KOORDINATBORD

matterom, skoledekor-koordinat-bord-whiteboard

Koordinatbordet gjør det enklere å prøve å feile. Det tegnes rett på bordet med whiteboardtusj og tørkes bort når det ikke er i bruk. Raskere læring for elevene som synes det er morsomt med visuell læring i matte. Folien og rutesystemet er tilpasset bordet som elevene sitter rundt.

KOORDINATVEGG

matterom, Koordinatsystem på vegg, tusj, whiteboard, smartplate

Koordinatbordet gjør det enklere å prøve å feile. Det tegnes rett på bordet med whiteboardtusj og tørkes bort når det ikke er i bruk. Raskere læring for elevene som synes det er morsomt med visuell læring i matte. Folien og rutesystemet er tilpasset bordet som elevene sitter rundt.

GRADESKIVEBORD

matterom, 360 grader bord, gradeskive foliert på bord, grader matte

Koordinatbordet gjør det enklere å prøve å feile. Det tegnes rett på bordet med whiteboardtusj og tørkes bort når det ikke er i bruk. Raskere læring for elevene som synes det er morsomt med visuell læring i matte. Folien og rutesystemet er tilpasset bordet som elevene sitter rundt.