FNs bærekraftsmål består av 17 mål , skoledekor,Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

FNs bærekraftsmål som gulvfolie i en korridor

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmålene består av 17 mål som skal fungere som en felle retning for alle land, næringsliv og samfunn. Mange land i verden har kommet med innspill og nesten 10 millioner personer har sagt sin mening i en spørreundersøkelse.

Ingen skal utelates (Leaving no one behind) er et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene. De sårbare mennesker i verden må prioriteres. Noen eksempler på ekskluderte grupper er:

  • Mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Flyktninger
  • Etniske og religiøse minoriteter
  • Jenter
  • Urfolk.

FNs bærekraftsmål land i hele everden. Bærekraftsmålene har stor påvirkning på norsk politikk – både i kommuner og lokalsamfunn, og nasjonalt.
Målene Norge ligger dårligst an til å nå, er bærekraftsmål 2 «Utrydde sult», 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon», 13 «Stoppe klimaendringene» og 15 «Livet på land».

Pappesker FN’s bærekraftmål
Pappesker med FN’s bærekraftsmål

Kontakt Marius

Ta kontakt med Marius. Han vil svare deg på dine spørsmål og veilede deg gjennom prosjektet.

PLANETVEGG

universet, planeter, skole, veggdekor, skoledekor

Denne barneskolen i Moss ønsket en informativ og dekorativ planetvegg i skolens samlingsrom. Det endelige produktet måler 20 x 10 meter og strekker seg fra gulv til tak. Den viser alle plantene i solsystemet vårt, med riktig størrelsesforhold til hverandre. Barna lærer på denne måten navnet på alle planetene, hvor de er plassert i solsystemet, og hvilken størrelse de har. Veggen brukes både i undervisningstimer og til lek og moro av elevene.

TALL PARADIS

Tall paradis, barn leker og lærer, aktiv læring

Skolen ønsket også å dekorere flere gulv i gangene, blant annet med et langt tallparadis som viser tall fra 1-20. Det fargesprakende paradiset lyser opp en ellers kjedelig skolegang. Her kan de minste elevene lære seg å telle mens de hopper paradis og har det gøy i friminuttene. Lærerne på skolen kan fortelle at de aller fleste barna hopper på paradiset når de går i gangen. Selv lærerne tar seg noen hopp i løpet av skoledagen!

ALFABETSLANGE

bokstav paradis

Vi installerte også en alfabetslange som består av de 29 bokstavene i alfabetet vårt, og som viser et dyr som begynner på hver bokstav. Dette er igjen et gøyalt blikkfang med en nyttig funksjon. Her lærer elevene både alfabetet og navnet på forskjellige dyr når de oppholder seg i gangen.